Wyniki wyszukiwania dla "permissions"

4 odpowiedź

PHP - rmdir (odmowa uprawnień)

2 odpowiedź

w jaki sposób sprawdzane są uprawnienia zabezpieczeń systemu Android w czasie wykonywania?

To pytanie zostało zadane wcześniej wJak system Android egzekwuje uprawnienia?. Podczas gdy dyskusje są dobre, pytanie wciąż nie jest w pełni udzielone.W śro...

5 odpowiedzi

Zapobiegaj pisaniu .NET do C: Windows Temp

1 odpowiedź

Czy mogę podać nazwę pozwolenia w łańcuchu res

2 odpowiedź

Przesyłanie prywatnych plików Django

3 odpowiedź

Uprawnienia do wpisywania aplikacji na Androida przez adb

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, jakich uprawnień wymaga aplikacja Android?Ponieważ chcę wyświetlać uprawnienia wielu aplikacji na różnych urządzeniach, wy...

2 odpowiedź

Obejście problemu polegające na zdalnym wywoływaniu funkcji wycenianej w tabeli w SQL Server ma jeszcze więcej problemów

Miałem zapytanie z zestawem parametrów, które trzeba było uruchamiać wiele razy z różnymi parametrami, więc zapakowałem je w funkcję z wartościami tabel.Potr...

4 odpowiedź

requestRecordPermission nic nie robi

Od czasu aktualizacji systemu iOS 7 nastąpiły pewne zmiany w aplikacjach do nagrywania. Mam aplikację, która pracowała z iOS 5 i 6, ale kiedy próbowałem go u...

2 odpowiedź

Zarządzaj dostępem do jednostek i uprawnieniami za pomocą Entity Framework

W aplikacji internetowej korzystającej z Entity Framework 4.1 używamy członkostwa SQL Server do zarządzania dostępem użytkowników. Musimy jednak zaimplemento...

1 odpowiedź

Czy mogę uzyskać dostęp do zawartości ramki iframe z subdomeny, jeśli używam www. w głównej domenie?