Wyniki wyszukiwania dla "permissions"

7 odpowiedzi

Popraw właściciela / grupę / uprawnienia do plików / folderów witryny Apache 2 w systemie Mac OS X?

Trudno jest znaleźć w Internecie odpowiedzi specyficzne dla komputerów Mac na to pytanie, więc mam nadzieję, że ktoś tam może dla mnie to odpocząć? Moje upra...

2 odpowiedź

Niezawodne pobieranie faviconów w rozszerzeniach Chrome, chrome: // favicon?

4 odpowiedź

Jak ustawić 777 uprawnień w określonym folderze? [Zamknięte]

7 odpowiedzi

Włącz / wyłącz powiadomienia Apple Push Notification z aplikacji iPhone?

Mam jeszcze jedną wątpliwość

2 odpowiedź

Sprawdź zmienną środowiskową w innym procesie?

1 odpowiedź

Git zmienia uprawnienia mojego pliku, gdy pcham na serwer

Używam git do zarządzania witryną na serwerze.Mam pokazane poniżej lokalne repozytorium

2 odpowiedź

pomiń błąd Apache 500 dla „zapisywalnych przez innych”

Wiem, że to brzmi szalenie, ale mam ku temu powód. Chciałbym, aby ktoś inny w tym samym systemie plików mógł dokonywać zmian w plikach i niestety nie mogę zm...

2 odpowiedź

Bash Scripting - jak ustawić grupę, w której będą tworzone nowe pliki?

Robię skrypt powłoki bash i chcę zmienić domyślną grupę, w której tworzone są nowe pliki. Wiem, że używasz

3 odpowiedź

Odmowa uprawnień: ustawienie get / set dla użytkownika prosi o uruchomienie jako użytkownik -2, ale dzwoni od użytkownika 0

9 odpowiedzi

Zabronione Nie masz uprawnień dostępu do /wp-login.php na tym serwerze