Wyniki wyszukiwania dla "timeago"

1 odpowiedź

Lokalizowanie timeAgoInWords w CakePHP

4 odpowiedź

Wyświetl „time ago” zamiast datetime w PHP Codeigniter

1 odpowiedź

jQuery's .on () dla jQuery TimeAgo

Szukam sposobu na uruchomienie