Wyniki wyszukiwania dla "microprocessors"

1 odpowiedź

Jaki tryb adresowania jest używany w 'mov cx, [bp + 6]'?

Jakiego trybu adresowania używa się w „mov cx, [bp + 6]”? Procesor jest intel 8086. Studiuję „Mikroprocesor i interfejs” Douglasa V. Halla. Znam jego tryb ad...

4 odpowiedź

Proces pobierania CPU TSC, szczególnie w środowisku wielordzeniowym i wieloprocesorowym

8 odpowiedzi

Zwiększenie czytelności dużych stałych w źródle C?

Pracuję nad kodem mikroprocesora.Ma kilka dużych stałych krytycznych.

10 odpowiedzi

Jaka jest rola stosu w mikroprocesorze?

Jaka jest rola stosu w mikroprocesorze?

5 odpowiedzi

Czy możliwe jest zachowanie całej tablicy w rejestrze procesorów

W poniższym kodzie,

3 odpowiedź

Wykres mikroprocesorowy na RS-232 w czasie rzeczywistym za pomocą PySerial / Matplotlib?

2 odpowiedź

Nie można wyłączyć preselekcji sprzętu w Core i7