Wyniki wyszukiwania dla "viewbox"

1 odpowiedź

Tekst TextBlock nie zawija się po umieszczeniu w ViewBoxie

Mam TextBlock z długą linią tekstu, którą chcę zawinąć. Umieściłem TextBlock w ViewBoxie, spodziewając się, że rozmiar tekstu zmieni się w trakcie owijania, ...

1 odpowiedź

Powiększanie do punktu myszy za pomocą ScrollView i ViewBox w Wpf

Mam kilka ścieżek na ekranie w wpf. Użyte współrzędne są dość małe, więc zostały wykonane w celu wypełnienia ekranu polem widzenia. Próbuję teraz zaimplement...

2 odpowiedź

Jak zachować stałą czcionkę FontSize w WPF Viewbox?

mam

1 odpowiedź

Rozmycie tła z Viewbox

buduję podobny efekt, który daje Ci szkło AERO, niewyraźne okno. Szybko zdałem sobie sprawę, że nie jest łatwo w WPF, ale udało mi się go uruchomić prawie ca...

3 odpowiedź

Oblicz ViewBox ScaleFactor w aplikacji Metro Style

Czy jest jakiś sposób na uzyskanie współczynnika skali, dzięki któremu ViewBox skaluje swoją zawartość w aplikacji XAML Windows 8 Metro Style

1 odpowiedź

Ostrzeżenie System.Windows.Media.Animation: 6

Kiedy uruchamiam animację w WPF za pomocą storyboardu, otrzymuję następujący błąd w oknie wyjściowym.System.Windows.Media.Animation Ostrzeżenie: 6: Nie można...