Wyniki wyszukiwania dla "passport.js"

3 odpowiedź

Obsługa błędów Express Passport (node.js)

2 odpowiedź

Jaki jest właściwy sposób logowania użytkowników za pomocą Angular & Express?

Buduję prostą stronę internetową, na której chciałbym pozwolić użytkownikom logować się za pomocą Facebooka, a następnie wyświetlać stronę ze spersonalizowan...

12 odpowiedzi

strategia lokalna paszportu nie jest wywoływana

Jestem pewien, że brakuje mi tutaj czegoś naprawdę oczywistego, ale nie mogę tego zrozumieć. Funkcja przekazana do konstruktora LocalStrategy nie jest wywoły...

1 odpowiedź

paszport: inne przekierowanie do logowania i rejestracji konta

3 odpowiedź

Szyderstwo Passport.js (strategia lokalna) w teście jednostkowym

2 odpowiedź

passport.js i process.nextTick w strategii

3 odpowiedź

Jak mogę chronić punkt końcowy API za pomocą usługi PassportJS?

Moja aplikacja korzysta z Express i AngularJS. Używam express do obsługi podstawowego przechwytywania kodu kątowego przez statyczny. Kod kątowy korzysta z us...

4 odpowiedź

express 3.0 i uwierzytelnienie paszportowe

Używam [email protected] z [email protected] i używam lokalnej strategii do uwierzytelniania.Wszystko wydaje się działać dobrze i poprawnie przekierowuje sukc...

2 odpowiedź

paszport-facebook - nie można uzyskać pól profilu about_me i e-mail

2 odpowiedź

Co to jest funkcja User.findOrCreate doing i kiedy nazywa się to w paszporcie?