Wyniki wyszukiwania dla "ellipsis"

1 odpowiedź

TextView: Dodaj tekst po elipsie lub zmień znak wielokropka

Co próbuję zrobićPróbuję mieć TextView

1 odpowiedź

Funkcja wyszukiwania Chrome (ctrl + f) znajduje ukryty tekst (ale jest niewidoczny!)

Spójrz na toskrzypce.WchodzićCtrl+F i szukaj „dostaje” ...Dla mnie Chrome znajduje niewidoczny tekst z tego tekstu:

1 odpowiedź

Elipsize nie działa poprawnie dla wielowierszowego TextView z dowolną maksymalną wysokością

3 odpowiedź

Jak rozwinąć argument elipsy (…) bez oceniania go w R

Potrzebuję funkcji, która akceptuje dowolną liczbę argumentów i zapisuje je w zmiennej jako wyrażenie bez ich oceny. Udało mi się to zrobić

2 odpowiedź

Wykryj, jeśli przepełnienie tekstem: elipsa jest aktywna w polu wprowadzania

Zastanawiam się, czy istnieje sposób na wykrycie, czy

18 odpowiedzi

Android, Jak ograniczyć szerokość TextView (i dodać trzy kropki na końcu tekstu)?

mam

2 odpowiedź

Elipsy tekstu CSS podczas używania zmiennych div

Zastanawiam się, czy istnieje jakikolwiek sposób, aby mieć tekst w elipsie zmiennego wzmocnienia div, gdy div div i sąsiednie div nie pozwalają wystarczająco...

2 odpowiedź

Jak umieścić dwa divy obok siebie, gdy LEWY jest dopasowany, a inne zajmują pozostałe miejsce?

Próbuję umieścić dwa div obok siebie z następującymi kryteriami:Oba div muszą pozostać na tej samej linii.Priorytet należy nadać lewemu div. W lewym polu nal...

3 odpowiedź

W jaki sposób mogę używać elips w tabeli szerokości płynu, nie czyniąc każdej kolumny tym samym rozmiarem?

Powiedzmy, że moje kolumny w tabeli są

2 odpowiedź

Elipsa CSS z elementami inline?