Wyniki wyszukiwania dla "template-specialization"

2 odpowiedź

Metaprogramowanie szablonu C ++ statyczne sprawdzanie typu

Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem, więc publikuję go jako pytanie. Robię mały fikcyjny przykład, aby to wyjaśnić:

2 odpowiedź

Specjalizuję szablon C ++ oparty na obecności / nieobecności członka klasy?

Rozważ następujące:

2 odpowiedź

Specjalizacja szablonu funkcji składowej po wystąpieniu błędu instancji i kolejności funkcji składowych

Następujący bit kodu nie kompiluje się na gcc 4.5.3

3 odpowiedź

Składnia dla specjalizacji zagnieżdżonej klasy szablonów

Próbuję znaleźć poprawną składnię dla jawnej specjalizacji zagnieżdżonej klasy szablonu. Poniższy kod lepiej ilustruje:

3 odpowiedź

Specjalizacja szablonów dla enum

Czy można specjalizować metodę opartą na templacie dla wyliczeń?Coś w stylu (nieprawidłowy kod poniżej):

3 odpowiedź

Niekompletna klasa szablonów

3 odpowiedź

Dlaczego pełna specjalizacja funkcji szablonu nie jest pobierana z pliku .cpp bez deklaracji?

5 odpowiedzi

Specjalizacja szablonów funkcyjnych na wskaźnikach funkcji

1 odpowiedź

metafunkcja szablonu do wykrywania specjalizacji szablonów

Zainspirowany przezto pytanie, zastanawiam się, czy istnieje jakaś kontrola podczas kompilacji, którą można wprowadzić, aby wykryć, czy dwie podane instancje...

3 odpowiedź

Tworzenie nowego typu prymitywnego