Wyniki wyszukiwania dla "imap"

1 odpowiedź

IMAP pobiera nazwę nadawcy i tekst treści?

Używam tego kodu:

1 odpowiedź

php - wiadomość imap_fetchbody jest zakodowana

Buduję aplikację internetową, w której użytkownicy będą mogli zobaczyć wiadomości e-mail wysyłane na ich konto. Mam pewne problemy dotyczące kodowania ich wi...

5 odpowiedzi

IMAP x Gmail => etykiety?

Jakieś doświadczenia na drodze do uzyskania etykiet gmail (a nawet filtrów?) Z połączenia imap? Nie mogę znaleźć wskazówki ... dla jakichkolwiek informacji n...

1 odpowiedź

Umieszczanie wiadomości e-mail w folderze „wysyłane” po funkcji poczty PHP

4 odpowiedź

PHP tworzy wielowymiarową tablicę wątków wiadomości z wielowymiarowej tablicy (IMAP)

Moje pytanie brzmi:Jeśli spojrzysz poniżej, zobaczysz strukturę danych z identyfikatorami wiadomości, a następnie końcową strukturę danych zawierającą szczeg...

3 odpowiedź

Temat IMAP FETCH

1 odpowiedź

Usuń e-mail na serwerze za pomocą javax.mail

Otrzymuję wiadomości e-mail z serwera za pomocą protokołu IMAP, tak jak to opisanotutaj. To działa bardzo dobrze i mogę przechowywać wiadomości e-mail i załą...

1 odpowiedź

Zapisz serwer załączników z IMAP i PHP

W tej chwili używam tego kodu do pobierania wiadomości e-mail z mojego serwera.

1 odpowiedź

Serwer IMAP lub POP3 zaimplementowany w PHP

Czy jest dostępna implementacja serwera POP3 / IMAP w PHP?Obsługuję moją usługę e-mail za pomocąsendgrid. Zamierzam przechowywać wiadomości na moim serwerze ...

1 odpowiedź

Jak zalogować się na konto Gmail i uzyskać liczbę wiadomości w skrzynce pocztowej za pomocą TIdIMAP4?