Wyniki wyszukiwania dla "smtp"

2 odpowiedź

Błąd w wysyłaniu wiadomości e-mail przez klienta SMTP

To może być bardzo trywialne, ale po prostu nie mogłem zrozumieć, dlaczego otrzymuję ten komunikat o błędzie, gdy uruchamiam mój kod. Szukałem niektórych wzg...

4 odpowiedź

Przekroczono limit czasu Gmaila SMTP

1 odpowiedź

Jak mogę wyszukać rekord MX MX dla danego serwera w Javie?

Ktoś wie, jak uzyskać adres MX (na przykład gmail.com) w java przy użyciu standardowych bibliotek? Czy muszę pobrać zewnętrzny?Używam netbeans, jeśli może to...

1 odpowiedź

phpmailer wyślij gmail smtp timeout [duplikat]

6 odpowiedzi

Problem z uwierzytelnianiem SMTP w PHP przy użyciu PHPMailer, z działaniem Pear Mail

3 odpowiedź

SMTP dot stuffing .. kiedy i gdzie to zrobić?

3 odpowiedź

formularz kontaktowy 7 poczta nie wysyła

Użyłem formularza kontaktowego 7 dla jednej z moich witryn Wordpress. Zintegrowałem również wp-mail-smtp do wysyłania poczty. W lokacji lokalnej działa popra...

7 odpowiedzi

Konfiguracja poczty e-mail GitLab: wysyłanie za pośrednictwem innego serwera pocztowego

3 odpowiedź

Poczta Java bez ssl - Nie powiodło się budowanie ścieżki PKIX:

13 odpowiedzi

phpmailer - Następujący błąd SMTP: dane nie zostały zaakceptowane

Próbuję rozwiązać ten problem przez 6 godzin. Ale nic nie ma sensu. Oto scenariusz; Jest dobrze sformatowany