Wyniki wyszukiwania dla "xpages"

1 odpowiedź

XPage Java Object Recycle w SSJS

Przeczytałem tę propozycję dotyczącą recyklingu obiektów Domino:Jaki jest najlepszy sposób recyklingu obiektów Domino w Java BeansJaka jest najlepsza praktyk...

1 odpowiedź

Uruchamianie biblioteki rozszerzeń XPages na komputerze lokalnym

3 odpowiedź

Uzyskaj identyfikator niestandardowej kontroli

4 odpowiedź

xpages - jak ustawić zmienną zasięgu z javascript po stronie klienta?

2 odpowiedź

Automatycznie zapisuj dokument po usunięciu załącznika w Kontrolce pobierania pliku?

Pozwalam na usuwanie załączników w kontroli pobierania plików. Jeśli użytkownik usunie załącznik i odejdzie od strony (bez zapisywania), załącznik nie zostan...

2 odpowiedź

XPages są datowane tylko w terenie

Czy możliwe jest utworzenie pola daty tylko w XPages? Wypróbowałem następujące polecenie w zdarzeniu querySaveDocument, ale pole nadal kończy się porą 00:00:00

5 odpowiedzi

Xpages HTTP Web Server: Command Not Handled Exception Kod HTTP: 500

ProblemMam Xpage działający poprawnie na testowym serwerze Domino. Na produkcyjnym serwerze Domino nie można go otworzyć,Http 500 wyświetlany błąd.Dwa serwer...

2 odpowiedź

Jak skonfigurować zarządzany komponent bean do pracy z dokumentem Notes

1 odpowiedź

Dynamiczne wiązanie w ramach powtarzalnej kontroli

W module zamówienia zakupu musimy zadać pewne pytania w zależności od metody wyboru źródła, rodzaju konkurencji i całkowitego kosztu zakupu. Te pytania prawd...

1 odpowiedź

Nie można uzyskać nazwy strony dokumentu dla

Mam widok, który ma XPage skojarzony z zestawem formularzy dokumentów.Właściwość formularza ma stronę związaną z dokumentem.Jeśli kliknę na link w widoku, po...