Wyniki wyszukiwania dla "token"

8 odpowiedzi

Co to jest uwierzytelnianie oparte na tokenach?

Chcę zrozumieć, co oznacza uwierzytelnianie oparte na tokenach. Przeszukałem internet, ale nie mogłem znaleźć niczego zrozumiałego.

5 odpowiedzi

Jak utworzyć token uwierzytelniający przy użyciu Java

W mojej usłudze Java EE6, REST, chcę używać tokenów uwierzytelniających do logowania z urządzeń mobilnych, Użytkownik wyśle ​​swoją nazwę użytkownika, hasło,...

15 odpowiedzi

błąd składni: nieoczekiwany token <

Próbowałem wielu rzeczy i nie ma mowy, zawsze pojawia się ten błąd, którego próbowałem użyć tylko jednej opcji, aby sprawdzić, czy minął, zmienił wywołanie j...

3 odpowiedź

Używa microtime () do generowania tokenów resetowania hasła złą praktyką

W PHP zauważyłem, że niektóre frameworki wykorzystują funkcję microtime () do generowania tokenów resetowania hasła, jak w:

2 odpowiedź

Facebook nie wygasający token dostępu

Chcę pokazać ostatni post na Facebooku na mojej stronie. Mam dla niego skrypt, ale do działania potrzebuje tokena dostępu.Wykonałem kroki wymienione w tym po...

1 odpowiedź

Uwierzytelnianie oparte na tokenach w WCF

Tworzę stronę internetową, która będzie zawierać zarówno strony ASP.NET, jak i aplet Flash. Chcę enkapsulować moją logikę biznesową w usłudze WCF, która zost...

1 odpowiedź

Python Oauth2 - zaloguj się do Google

3 odpowiedź

Jak podzielić łańcuch na żetony w C?

Jak podzielić łańcuch na żetony według

1 odpowiedź

Latex - wyodrębnij podciąg / ignoruj ​​znaki

Mam następujący problem. Zdefiniowałem makro,

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na liczenie żetonów w C?