Wyniki wyszukiwania dla "routes"

2 odpowiedź

Symfony2, Czy można mieć dwie drogi dla jednej akcji w kontrolerze?

Mam akcję wewnątrz mojej klasy kontrolera i chcę mieć dwie różne trasy, jak poniżej:

2 odpowiedź

Załaduj ponownie stronę po res.redirect („powrót”) na trasie

Pracuję nad aplikacją, która pozwala na przesyłanie zdjęć i tworzenie albumów. Wszystko działa dobrze, jeśli po utworzeniu albumu nowy album nie jest wyświet...

5 odpowiedzi

Odtwórz 2.x: Jak utworzyć żądanie AJAX za pomocą wspólnego przycisku

Udało mi się zdobyć żądania ajax do pracy wcześniej, ale zawsze musiałem użyć formularza, a następnie na końcu przesyłania zwracać false, aby nie odświeżał s...

2 odpowiedź

Dynamicznie modyfikuj RouteValueDictionary

4 odpowiedź

Rails: Zła nazwa hosta dla pomocników URL w rspec

Pomocnicy URL (np. Root_url) zwracają inną nazwę hosta w kontrolerach aplikacji niż przykłady rspec. Udało mi się ustawić domenę dla pomocników URL w mojej a...

2 odpowiedź

w Android google maps api v2 dla 4.0, pokaż trasy z bieżącej lokalizacji do podanej długości lat

Dla Androida w google maps api v2 pokazuje całą ziemię, wykonując wszystkie kroki tutajhttp://mobisys.in/blog/2012/12/google-rolls-out-android-maps-api-v2/ ,...

1 odpowiedź

Obsługa ASP.Net MVC dla zasobów zagnieżdżonych?

Szukam opcji routingu podobnej do funkcjonalności tras zagnieżdżonych RESTFul dostępnych w Railsach. Projekt SimplyRestful na MvcContrib nie wydaje się być a...

1 odpowiedź

Parametr trasy ExpressJS z ukośnikiem

Im przy użyciu ExpressJS. Chcę przekazać adres URL jako parametr.

1 odpowiedź

Jak powiązać parametr podwójny z routingiem Play 2.0

Uczę się gry 2.0 (używany interfejs API Java) i chciałbym mieć parametr double / float (dla współrzędnych lokalizacji), coś podobnegohttp://myfooapp.com/even...

3 odpowiedź

utwórz pojedynczy widok html dla wielu częściowych widoków w angularjs

Chcę utworzyć pojedynczy plik html z wieloma tagami. Powinny one działać jako oddzielne pojedyncze widoki, które zwykle są przechowywane w folderze częściowy...