Wyniki wyszukiwania dla ".net-2.0"

1 odpowiedź

Formularz renderowania do mapy bitowej

4 odpowiedź

Usługa WCF (.NET 4.0) może mieć klienta .NET 2.0?

Scenariusz wygląda tak:Mam aplikację klient-serwer .NET 4.0, która działa dobrze.Muszę utworzyć UserControl, który może uzyskać dostęp do serwera, ale musi z...

2 odpowiedź

AddHandler / RemoveHandler Nie wyświetla się poprawnie

1 odpowiedź

Pole poleceń z komunikatem

2 odpowiedź

Czytanie pliku dll.config (nie app.config!) Z modułu wtyczki

Piszę plik Cd .NET 2.0 .dll, który jest wtyczką doWiększa aplikacja. Projekt visual studio dla mojego modułu ma plik app.config, który jest kopiowany do MyPr...

2 odpowiedź

Czy możemy dodać parametr w datatable.select w c #

Lubię wiedzieć, czy możliwe jest dodanie parametru w datatable.select (wyrażenie). Na przykład

7 odpowiedzi

Praca z rejestrem w C # 2.0 (Windows Forms)

Jestem nowicjuszem w Windows Forms.Projektuję aplikację Windows w .Net Framework 2.0, w której muszę przechowywać nazwę użytkownika i hasło gdzieś w systemie...

2 odpowiedź

Przekazywanie REINSTALLMODE do pliku MSI

2 odpowiedź

Jak programowo określić różnicę między 64-bitowym XP 64-bitowym a 2003-tym

Mam program, w którym muszę wyświetlić inny link do innego pobierania w oparciu o wersję systemu Windows, z której korzysta użytkownik.Za pomocąta odpowiedź ...

3 odpowiedź

Identyczny kod powodujący niespójną jakość obrazu na różnych serwerach

Wykonaj następujące dwa zdjęcia:Wersja Dev - IIS7 Windows 7 Pro 64-bitowa maszynaWersja na żywo - 64-bitowy komputer z systemem Windows Server 2008 IIS7Zwróć...