Wyniki wyszukiwania dla ".net-2.0"

2 odpowiedź

.NET KOD open source dla SFTP? [duplikować]

2 odpowiedź

Pełne zrozumienie wersji .NET i kompatybilność wsteczna

2 odpowiedź

Generics C # 2.0: Jak utworzyć obiekt Action o zerowych parametrach

Po pierwsze, używam VS2005 i C # 2.0.Usiłuję ustawić właściwość Text combobox 'wewnątrz zdarzenia SelectedIndexChanged. Od drugiegowątek tutaj na StackOv...

7 odpowiedzi

Jak połączyć 2 ciągi zasobów razem na stronie aspx

Mam zlokalizowaną aplikację ASP.net (.net 2.0). Chcę połączyć dwa ciągi pobrane z pliku zasobów razem w jeden element, coś takiego.

2 odpowiedź

Instrukcja return return wewnątrz bloku using () {} Usuwa przed wykonaniem

Napisałem własną, niestandardową warstwę danych, aby ją utrwalić w określonym pliku, i abstrahowałem ją niestandardowym wzorcem DataContext.Wszystko to opier...

1 odpowiedź

Pole poleceń z komunikatem

1 odpowiedź

Math.IEEERemainder zwraca negatywne wyniki. Czemu?

Struktura .net zawiera Math.IEEERemainder (x, y) oprócz standardowego operatora mod. Co naprawdę robi ta funkcja? Nie rozumiem liczb ujemnych, które to powod...

3 odpowiedź

Wartość dopuszczalna dla wartości null z wygenerowaną klasą xsd.exe

Używam xsd.exe do generowania klasy do deserializacji XML. Mam wartość dziesiętną w źródłowym pliku xsd, który nie jest wymagany:

2 odpowiedź

Czytanie pliku dll.config (nie app.config!) Z modułu wtyczki

Piszę plik Cd .NET 2.0 .dll, który jest wtyczką doWiększa aplikacja. Projekt visual studio dla mojego modułu ma plik app.config, który jest kopiowany do MyPr...

1 odpowiedź

Request.UrlReferrer ma wartość NULL dla HTTPS

ja używam