Wszystkie pytania programistów IT

4 odpowiedź

Dostęp do atrybutów literałów działa na wszystkich typach, ale nie na `int`; czemu? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Dlaczego „1.real” to błąd składniowy, ale „1 .real” jest ważny w Pythonie? 3 odpowiedziCzytałem, że wszystko w Pythonie jes...

10 odpowiedzi

C ++ undefined odwołanie do WinMain @ 16 (Code :: Blocks)

Uczę się C ++ z Code :: Blocks i za każdym razem, gdy próbuję utworzyć nową klasę, pojawia się komunikat o błędzie:

2 odpowiedź

Jak utworzyć tabelę gałęzi bez plików pośrednich?

Chcę utworzyć i wypełnić tabelę gałęzi bez ładowania czegokolwiek z dysku. W szczególności mam set idlist = (1,2,3); set values = (2,3,5);Chcę utworzyć tabelę z 9 rzędami: id value 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5Znowu taknie chcę ...

2 odpowiedź

Czy MATLAB jest specyficzny dla wiersza czy kolumny?

W MATLAB możemy operować zarówno na wierszach, jak i kolumnach macierzy. Co to dokładnie znaczy „specyficzne dla wiersza lub kolumny”. Przepraszam za to naiwne pytanie. Dzięki!

1 odpowiedź

Jak mogę przekazać kilka metod (z parametrami) JAKO parametr?

Załóżmy, że mam następujący kod WCF: try { ServiceClient proxy = new ServiceClient(); proxy.ClientCredentials.UserName.UserName = "user"; proxy.ClientCredentials.UserName.Password = "password"; proxy.GetData(2); if (proxy.State = ...

1 odpowiedź

C ++ Parse Binarny plist

Piszę program w c ++, który będzie musiał analizować listy binarne. Parsowanie XML nie stanowi problemu, więc pomyślałem, że mogę przekonwertować binarny plist na XML, a następnie go przeanalizować. Czy istnieje sposób na zrobienie tego natywnie ...

1 odpowiedź

framework reszty django - zawsze WSTAWIA, nigdy NIE AKTUALIZUJE

Chcę móc zaktualizować rekord użytkownika za pomocą POST. Jednak identyfikator ma zawsze wartość NULL. Nawet jeśli podam identyfikator, wydaje się, że jest ignorowany Zobacz kod: JSON POSTED: { "id": 1, "name": "Craig Champion", "profession": ...

4 odpowiedź

Tworzenie macierzy obrotu za pomocą skoku, odchylenia, rzutu za pomocą Eigen

Jak utworzyć macierz obrotu za pomocą skoku, odchylenia, rolki z biblioteką Eigen?

1 odpowiedź

Jak dodać pole wyszukiwania GoogleMap do mojej spersonalizowanej mapy?

Rozwijam własną mapę za pomocą Google API i IGN API (mapa francuska) i chciałbym dodać pole wyszukiwania mapy Google, ale nie mogę znaleźć sposobu na sukces nawet po uważnym przeczytaniu interfejsu API Google Maps. Oto co ...

1 odpowiedź

Tworzenie tabeli i wstawianie w ramach tej samej procedury w pl / sql

Próbuję utworzyć tabelę, a następnie wstawić do niej niektóre wartości w ramach tej samej procedury w pl / sql. Próbowałem uruchomić następujące zapytanie bez powodzenia: create or replace Procedure insertval8(id_no in number,e_name in char) is ...