Wszystkie pytania przez #codeblocks

2 odpowiedź

Jak użyć punktu wejścia wmain () w Code :: Blocks?

5 odpowiedzi

Jak używać graphics.h w blokach kodu?

2 odpowiedź

Algorytm sortowania C ++ nie widzi mojego przeciążonego operatora „<” dla typu zdefiniowanego przez użytkownika.

2 odpowiedź

Konfigurowanie MingW i Code :: Blocks w Windows 8 64 bit

Próbuję skonfigurowaćMingW iCode :: Blocks na moimWindows 8 64 bit laptop i stoję przed pewnym problemem podczas budowania

0 odpowiedzi

mingw32-g ++. exe: error: CreateProcess: Brak takiego pliku lub katalogu

Właśnie zainstalowałem Code :: Blocks 12.11 i utworzyłem aplikację kreatora za pomocą kreatora. Próbowałem go skompilować, ale natrafiłem na ten błąd kompila...

3 odpowiedź

Problem GFortran i CodeBlocks dotyczy modułów i wielu plików

Pracuję z GFortran i CodeBlocks, ale mam problem z modułami i wieloma plikami. ciągle otrzymuję ten błąd:

1 odpowiedź

glibconfig.h nie ma takiego pliku lub katalogu

Właśnie zainstalowałem glib w Raspbian (wersja Debiana). Chcę przeczytać plik konfiguracyjny za pomocą glib. Usiłuję napisać aplikację C w Codeblocks i używa...

2 odpowiedź

niezdefiniowane odniesienie do „_imp___glewGenBuffers”

5 odpowiedzi

Korzystając z gcc, nie mogę uzyskać biblioteki 3rd party, Cairo, aby połączyć / skompilować

Błędy, które się pojawiają, dotyczą niezdefiniowanych symboli, a nie funkcji Kairu, które skopiowałem z przykładu, ale to, co przypuszczam, jest funkcjami we...

6 odpowiedzi

Błąd „Brak takiego pliku lub katalogu” w CodeBlocks

Oto kroki, które podążyłem w IDE CodeBlocks: