Wyniki wyszukiwania dla "rotation"

2 odpowiedź

Jak obrócić rysowanie przez ObjectAnimator?

2 odpowiedź

Zastosuj jedną animację do wielu widoków jednocześnie

3 odpowiedź

Jak animować kamerę w pliku three.js, aby spojrzeć na obiekt?

W Three.js chciałbym, aby kamera patrzyła na obiekt na scenie, a gdy klikam na inny obiekt, aby kamera obracała się płynnie, aby spojrzeć na nowy obiekt. (tj...

1 odpowiedź

CSS3 obraca - problemy z renderowaniem w Firefoksie i Safari

3 odpowiedź

Three.js - Obracanie kuli wokół pewnej osi

2 odpowiedź

Obracanie telefonu o 180 stopni, podgląd kamery obraca się do góry nogami

Mam niestandardową aplikację aparatu. Kiedy obracam telefon o 90, podgląd kamery działa prawidłowo. Ale kiedy obracam telefon szybko o 180 stopni, podgląd ka...

1 odpowiedź

iOS: orientacja kamery

Chcę przechwycić obraz za pomocą kamery za pomocą AVCaptureSession.To działa dobrze, uruchamiam aparat i mogę uzyskać wyjście. Jednak podczas obracania urząd...

3 odpowiedź

Rodrigues do Eulerangles i odwrotnie

Używam resolvePnP i otrzymuję wektor tłumaczenia. Teraz muszę porównać niektóre kąty eulera z tymi wynikami z resolvePnP. I chcę / muszę przenieść kąty Euler...

2 odpowiedź

AffineTransform obcina obraz

Mam obraz i muszę go obrócić o 45, 90, 135, 180 stopni. Co ja robię try { BufferedImage src = ImageIO.read(new File("src.png")); double ang = Math.toRadians(90); AffineTransform t = new AffineTransform(); t.setToRotation(ang, src.getWidth() / ...

11 odpowiedzi

Jak obrócić obraz o 90 stopni na iOS?

Chcę zrobić migawkę z mojego aparatu, wysłać ją na serwer, a następnie serwer odsyła mi obraz na kontrolerze viewController. Jeśli obraz jest w trybie portre...