Wyniki wyszukiwania dla "google-maps"

5 odpowiedzi

Center Google Map na podstawie geokodowanego adresu IP

Zasadniczo, gdy ktoś otwiera moją mapę (Google), chcę, aby domyślnie była to ich przybliżona lokalizacja.Czy jest łatwy sposób na zrobienie tego za pomocą in...

2 odpowiedź

Wyłączanie powiększania na mapach google [Desktop]

Mam stronę internetową, która korzysta z Google Maps API w wersji 3 i nie mogłem uzyskać właściwości pinch-zoom do poprawnego działania. Zamiast Pinch-to-Zoo...

3 odpowiedź

Jak dodać niestandardową animację na znaczniku Google Map V3, gdy upuszczam każdy znacznik jeden po drugim?

To mój prosty przykład pracy: Upuść każdy znacznik jeden po drugim na mapie Google V3. Ustawiłem animację upuszczania po dodaniu znacznika do mapy Google.Ale...

1 odpowiedź

Problem z nagłówkiem Google Street View

Pracuję w projekcie, w którym muszę pokazać widok mapy Google na ulicę w kierunku drogi.Ustawiłem nagłówek: 0 dla obiektu panoramy. Ale dla innej lokalizacji...

1 odpowiedź

Pozycja kamery Google na wielu znacznikach

Korzystam z google map API 2 i pokazuję na nim wiele markerów. Mój problem polega na tym, że chcę, aby mój aparat był umieszczony na wszystkich moich znaczni...

3 odpowiedź

Bouncy marker w Google Maps v3

3 odpowiedź

Mapy android przestają odpowiadać po wznowieniu fragmentu

6 odpowiedzi

ogranicz mapy Google krajów z listy autouzupełniania do „INDIA, USA i UK”

Ten kod nie działa. Podaj mi dokładne rozwiązanie

5 odpowiedzi

Uzyskiwanie szerokości i długości geograficznej od obiektu w systemie Android

Próbuję uzyskać szerokość i długość geograficzną na Googlemap v2 .. Ustawiłem słuchacz onclick na obiekt mapragment przy użyciu kodu

2 odpowiedź

Geokod nie działa - Genymotion