Wyniki wyszukiwania dla "event-log"

1 odpowiedź

Jak utworzyć źródło dziennika zdarzeń .NET przy użyciu WiX

Jest to zamierzony półduplikatJak utworzyć źródło dziennika zdarzeń za pomocą WiX iWIX: Utwórz EventSource za pomocą pliku komunikatów .NET.Moje pierwsze pyt...

4 odpowiedź

Usuwanie niestandardowego źródła dziennika zdarzeń bez używania kodu

3 odpowiedź

Wyjątek bezpieczeństwa podczas pisania do EventLog z aplikacji ASP.NET MVC

Mam bibliotekę, którą stworzyłem z pewną logiką biznesową, która obejmuje pisanie do a

6 odpowiedzi

ETW, .NET 4.5 - jak pisać do dziennika zdarzeń?

21 odpowiedzi

System.Security.SecurityException podczas zapisywania do dziennika zdarzeń

Pracuję nad próbą przeniesienia aplikacji ASP.NET z serwera 2003 (i IIS6) na serwer 2008 (IIS7).Kiedy próbuję odwiedzić stronę w przeglądarce, otrzymuję to:B...

2 odpowiedź

Czy trzeba ręcznie utworzyć źródło dziennika zdarzeń systemu Windows podczas instalowania usługi systemu Windows

1 odpowiedź

IIS FTP 7.5 Rozszerzalność (IFtpLogProvider i rejestrowanie błędów FTP w dzienniku zdarzeń)

3 odpowiedź

c # pisanie do przeglądarki zdarzeń

9 odpowiedzi

Nie znaleziono źródła, ale nie można przeszukiwać niektórych lub wszystkich dzienników zdarzeń. Niedostępne logi: Bezpieczeństwo [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Nie znaleziono źródła, ale nie można przeszukiwać niektórych lub wszystkich dzienników zdarzeń [/questions/9564420/the-source-was-not-found-but-some-or-all-event-logs-could-not-be-searched] 8 odpowiedzi ...

2 odpowiedź

Rejestrowanie zdarzeń Adres IP nie zawsze rozwiązuje się