Wyniki wyszukiwania dla "spring-el"

1 odpowiedź

Spring @Cacheable z kluczem SpEL: zawsze ma wartość null

1 odpowiedź

Wstrzykiwanie wartości właściwości z pliku właściwości lub pliku xml do PreAuthorize (…) adnotacja java (nierozwiązana)

Zadałem to pytanie w poprzednim poście tutaj:SpEL dla wiosennego bezpieczeństwa: przekazywanie wartości z XML do konfiguracji SpEL opartej na Javie. Ale to j...

2 odpowiedź

wiosna wyrażenie odczyt zawartości pliku

Jak użyć wyrażenia spring, aby odczytać zawartość pliku i umieścić go w łańcuchu?Chciałbym wykonać następujące czynności.Na przykład,

3 odpowiedź

W jaki sposób język ekspresji Spring 3 współdziała z symbolami zastępczymi właściwości?

3 odpowiedź

Używając spring3 @Value, aby uzyskać dostęp do PropertyPlaceholderConfigurer wartości?

Próbuję ustawić wartość ciągu w wiosennej fasoli za pomocą

3 odpowiedź

Jak uzyskać wartość właściwości z obiektu ApplicationContext? (nie używa adnotacji)

3 odpowiedź

Mongodb Multi Tenacy Spel z @Document

1 odpowiedź

Spring Expression Language w niestandardowej adnotacji

2 odpowiedź

Ocena programowa wyrażenia bean za pomocą języka Spring Expression Language

Mam proste Spring Bean Expression, które dobrze się sprawdza, gdy definiuję je w pliku kontekstowym aplikacji:

1 odpowiedź

Czy Spring może oceniać wszystkie znaki / wyrażenia w wyrażeniach SpEL, ponieważ są one wstawiane z pliku właściwości?

Zastanawiam się, dlaczego wiosna nie ocenia bezpośrednio wszystkich wyrażeń, ponieważ są one wstawiane z pliku właściwości do