Wyniki wyszukiwania dla "screen-orientation"

2 odpowiedź

Jak ustawić orientację monitora w systemie Windows 7?

4 odpowiedź

Jak wykryć, kiedy urządzenie przełącza się z trybu pionowego na poziomy? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak wykryć zmianę orientacji układu w systemie Android? 7 odpowiedziMam aplikację, która pokazuje pełnoekranowe mapy bitowe...

5 odpowiedzi

Zmień orientację ekranu programowo za pomocą przycisku

Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania, ponieważ zachowanie rotacji ekranu może sięgać poziomu aplikacji.

4 odpowiedź

Krajobraz z Androidem do wydarzenia po lewej stronie

8 odpowiedzi

Jak uzyskać orientację CURRENT (ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_ *) na urządzeniu z Androidem?

5 odpowiedzi

Android SensorManager dziwne, jak remapowaćCoordinateSystem

Dema API -> Grafika ->KompasDziała tylko poprawnie, dopóki nie zmienisz naturalnej orientacji urządzenia. W większości telefonów jest portret, a większ...

23 odpowiedź

Jak zmienić orientację ekranu w emulatorze Androida?

2 odpowiedź

Android. Zablokuj orientację ekranu dla wszystkich działań [duplikat]

Możliwy duplikat:Jak mogę ustawić Orientację Naprawioną dla wszystkich działańChciałbym zablokować orientację ekranu dla mojej aplikacji. Mam na myśli to, że...

8 odpowiedzi

Jak programowo uzyskać bieżącą orientację urządzenia w iOS 6?

Opracowałem aplikację iOS i przetestowałem ją na urządzeniu iOS6. Podczas testów zdałem sobie sprawę, że moja aplikacja nie odpowiada oczekiwanym zmianom ori...

1 odpowiedź

VideoView i zmiany na pełnym ekranie i orientacji - Android

Zaimplementowałem e-czytnik z wbudowanymi odtwarzaczami wideo, potrzebuję opcji przełączania trybu pełnoekranowego z odtwarzacza.Moje pytanie brzmi:Jest to n...