Wyniki wyszukiwania dla "screen-orientation"

5 odpowiedzi

Zmień orientację ekranu programowo za pomocą przycisku

Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania, ponieważ zachowanie rotacji ekranu może sięgać poziomu aplikacji.

1 odpowiedź

Pobierz bieżący fragment i zapisz na onSaveInstanceState () Metoda orientacji ekranu

Mam jedno działanie z wieloma fragmentami. Używam także actionbarSherlock dla moich kart, które również łączyły się z fragmentami.Mój problem polega na tym, ...

1 odpowiedź

zablokować orientację ekranu Android do krajobrazu

Zajmuję się tworzeniem aplikacji na Androida, której jedną z funkcji jest zablokowanie orientacji ekranu na poziomej, chcę zastosować tę zmianę orientacji do...

6 odpowiedzi

shouldAutorotateToInterfaceOrientation nie działa w iOS 6

W

2 odpowiedź

Nieprawidłowa wysokość widoku / wartość szerokości przy zmianie orientacji?

1 odpowiedź

Zmieniono stan przywracania fragmentów w orientacji

Muszę zaimplementować nawigację „standart” w mojej aplikacji (zobaczpołączyć).Problem polega na tym, że urządzenie jest w trybie portretowym, powinien być po...

2 odpowiedź

Jak ustawić orientację monitora w systemie Windows 7?

3 odpowiedź

Zablokuj orientację do końca Asynctask

8 odpowiedzi

Jak uzyskać orientację CURRENT (ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_ *) na urządzeniu z Androidem?

4 odpowiedź

Krajobraz z Androidem do wydarzenia po lewej stronie