Wyniki wyszukiwania dla "knitr"

1 odpowiedź

Dynamiczna liczba połączeń do fragmentu za pomocą knitr

Mam taką listę:

4 odpowiedź

R knitr Markdown: Output Plots w For Loop

Chciałbym utworzyć zautomatyzowany raport knitr, który wygeneruje histogramy dla każdego pola numerycznego w obrębie mojej ramki danych. Moim celem jest zrob...

3 odpowiedź

Tworzenie indeksów dolnych w R-markdown

Jestem świadomy, że znaczniki R mogą tworzyć indeksy górne:

4 odpowiedź

Czy istnieje sposób na przecięcie znaczników prosto z obszaru roboczego za pomocą RStudio?

Zastanawiam się, czy mogę z tego skorzystać

3 odpowiedź

knitr - Jak wyrównać kod i drukować obok siebie

2 odpowiedź

Jak automatycznie tworzyć cytaty BibTex dla pakietów R w pliku knitr?

2 odpowiedź

Dodawanie podziału wiersza na bloki kodu w R Markdown

Używam pakietu knitr z R Markdown do utworzenia raportu HTML. Mam problem z utrzymaniem kodu w osobnych wierszach podczas używania „+”.Na przykład,

2 odpowiedź

Rozmiar i rozdzielczość wykresu za pomocą R markdown, knitr, pandoc, beamer

3 odpowiedź

R markdown: Dostęp do zmiennej z fragmentu kodu (zakres zmiennej) [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy w Sweave jest R Markdown równoważny \ Sexpr {}? [/questions/10629416/is-there-an-r-markdown-equivalent-to-sexpr-in-sweave] 2 odpowiedzi W R Markdown (pakiet knitr), czy mogę uzyskać dostęp do zmiennej ...

1 odpowiedź

Konwersja Markdown na slajdy HTML5 za pośrednictwem Pandoc przez knitr w R

Od wersji 1.2