Wyniki wyszukiwania dla "dotnetzip"

1 odpowiedź

Twórz i przesyłaj strumieniowo plik z archiwum obrazów do pobrania C #

4 odpowiedź

Za pomocą interfejsu API ASP.NET Web w jaki sposób kontroler może zwrócić kolekcję strumieniowanych obrazów skompresowanych za pomocą biblioteki DotNetZip?

Jak mogę utworzyć kontroler Web API, który generuje i zwraca skompresowany plik zip przesyłany strumieniowo z kolekcji plików JPEG w pamięci (obiekty MemoryS...

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy plik istnieje w pliku zip za pomocą dotnetzip

2 odpowiedź

Jak radzić sobie z rozpakowywaniem ZipFile za pomocą ścieżek, które są zbyt długie / powielone

1 odpowiedź

Kompresja kończy się niepowodzeniem, gdy używany jest zamek błyskawiczny

Korzystam z najnowszej wersji ionic zip w wersji 1.9.1.8. Ustawiłem właściwość ionic zip

1 odpowiedź

Wyjątek „Nie można odczytać tego jako pliku zip” podczas próby pobrania strumienia z wewnętrznego pliku ZIP (Zip w innym pliku Zip)

W C # używamDotNetZip Mam zip o nazwie „innerZip.zip”, który zawiera pewne dane, i kolejny zip o nazwie „outerZip.zip”, który zawiera innerZip. dlaczego to r...

2 odpowiedź

Kompresuj plik za pomocą dotnetzip, a po otwarciu jest uszkodzony

Tworzę plik zip w kontrolerze z tablicy bajtów i zwracam plik zip jako wynik pliku. Po pobraniu pliku zip i wyodrębnieniu pliku jest on uszkodzony. Robię to ...

2 odpowiedź

Jak znaleźć nieskompresowany rozmiar pliku jonowego zip

Mam skompresowany plik zip za pomocąZamek jonowy. Przed wyodrębnieniem muszę zweryfikować dostępne miejsce na dysku. Ale jak znaleźć rozmiar nieskompresowany...

1 odpowiedź

ASP MVC Pobierz pliki Zip

Mam widok, w którym umieściłem identyfikator zdarzenia, a następnie mogę pobrać wszystkie obrazy tego wydarzenia ..... oto mój kod

1 odpowiedź

Czy zaszyfrowany plik zip może również chronić jego wewnętrzny katalog

Tworzę zaszyfrowany plik zip za pomocą DotNetZip przy użyciu WinZip AES 256. Jednak jestem w stanie odczytać katalog, a nawet usunąć niektóre zipentrale bez ...