Wyniki wyszukiwania dla "simplemembership"

1 odpowiedź

MVC 4 SimpleMembership - Dlaczego WebSecurity.CurrentUserId -1 po zalogowaniu

Próbuję ustawić plik cookie przy logowaniu i problemy z uzyskaniem bieżącego identyfikatora użytkownika po zalogowaniu. W poniższym przykładzie intUserId to ...

4 odpowiedź

SimpleMembership - każdy zrobił to n-tier friendly?

Mówi się, że „SimpleMembership” to przyszłość zarządzania członkostwem / rolą asp.net. Szablon „Aplikacja internetowa” MVC4 implementuje zarządzanie kontem z...

1 odpowiedź

Co byłoby równoznaczne z konfiguracją web.config dla „enableSimpleMembership” = ”true:

1 odpowiedź

Jak ręcznie utworzyć proste tabele członkostwa sql?

Szukam narzędzia podobnego do Aspnet_regsql.exe dla członkostwa ASP .NET tylko dla dostawcy SimpleMemberShip. Tworzenie tabel w czasie wykonywania jest za pó...

5 odpowiedzi

ASP.NET MVC 4, metodę „WebSecurity.InitializeDatabaseConnection” można wywołać tylko raz

W Visual Studio 2012 Express opracowuję pierwszą aplikację internetową z kodem.Używam tego ciągu połączenia w web.config:

3 odpowiedź

Dostawca prostego członkostwa ASP.NET?

Otworzyłem aplikację internetową Asp.Net Mvc 4. szablon. I ustawiłem ciąg połączenia dla mojej bazy danych w ten sposób:

2 odpowiedź

Uwierzytelnianie MVC 4 za pomocą bazy danych Active Directory lub członkostwa

7 odpowiedzi

SimpleMembership z niestandardowym schematem bazy danych w ASP.NET MVC 4

5 odpowiedzi

Jak utworzyć niestandardowe dodatkowe pola w UserProfile w MVC4

Miałem do czynienia z nową funkcją ASP MVC 4, która została dostarczona z nowym schematem db członkostwa i nową inicjalizacją. W mvc 3 i starsze wersje progr...

5 odpowiedzi

Czy ASP.NET MVC 5 jest niezgodny z WebMatrix SimpleMembershipProvider?

Mamy istniejącą aplikację zbudowaną na ASP.NET MVC 4 & Web API. Administracyjne części witryny korzystają z prostego członkostwa. Jestem zainteresowany a...