Wyniki wyszukiwania dla "simplemembership"

16 odpowiedzi

User.IsInRole nie działa

Mam aplikację ASP.NET MVC 4. Używam Simple Membership Provider, pozwalając zaznaczyć pole wyboru „Zapamiętaj mnie” pod formularzem logowania. Jeśli zaznaczon...

1 odpowiedź

Co byłoby równoznaczne z konfiguracją web.config dla „enableSimpleMembership” = ”true:

5 odpowiedzi

Jak utworzyć niestandardowe dodatkowe pola w UserProfile w MVC4

Miałem do czynienia z nową funkcją ASP MVC 4, która została dostarczona z nowym schematem db członkostwa i nową inicjalizacją. W mvc 3 i starsze wersje progr...

2 odpowiedź

kod pierwszego dostawcy członkostwa

Jak mogę zintegrować EF 5.0 z dostawcą członkostwa, używając najpierw kodu?Mam własny schemat bazy danych, którego chcę używać do rejestracji użytkowników itp.

1 odpowiedź

Jak ręcznie utworzyć proste tabele członkostwa sql?

Szukam narzędzia podobnego do Aspnet_regsql.exe dla członkostwa ASP .NET tylko dla dostawcy SimpleMemberShip. Tworzenie tabel w czasie wykonywania jest za pó...

2 odpowiedź

Nie można wstawić wartości NULL do kolumny „RoleId” (proste członkostwo mvc4)

1 odpowiedź

MVC 4 SimpleMembership - Dlaczego WebSecurity.CurrentUserId -1 po zalogowaniu

Próbuję ustawić plik cookie przy logowaniu i problemy z uzyskaniem bieżącego identyfikatora użytkownika po zalogowaniu. W poniższym przykładzie intUserId to ...

2 odpowiedź

Jak mogę dostosować prostego dostawcę członkostwa do pracy z własną bazą danych mvc ASP.NET 4

3 odpowiedź

Korzystanie z MySQL 5, Simple Membership Provider, ASP.NET MVC4 z Entity Framework 5

Próbuje:użyj uwierzytelniania opartego na Simple Membership z MySQL przy użyciu ASP.NET MVC 4 domyślna aplikacja internetowa skonfigurowana do korzystania z ...

4 odpowiedź

Jak mam naśladować User.IsInRole ()

Mam stronę internetową zbudowaną za pomocą aplikacji internetowej VS 2012 (proste członkostwo) EF Code FirstAktualizacjeChciałbym wiedzieć, jak się rozszerzyć