Wyniki wyszukiwania dla "windows-store"

2 odpowiedź

Co to są pliki .ni.dll i .ni.exe w minidumpie?

Dostałem minidump z procesu przesyłania aplikacji Windows Store (wysłany przez recenzenta) z powodu awarii w mojej aplikacji. Mam problemy z ładowaniem symbo...

1 odpowiedź

Konstruktor strony zostaje ponownie wywołany podczas nawigacji w aplikacji Windows 8 C #

Odkryłem, że w aplikacjach Windows 8 konstruktor strony zawsze zostaje ponownie wywołany podczas powrotu do tej strony, jednak nie jest tak w przypadku aplik...

1 odpowiedź

Błąd wewnętrzny narzędzia SignTool podczas próby przepakowania pakietu APPX?

5 odpowiedzi

Wątek Thread.Sleep w .NET dla Windows Store

Thread.Sleep nie jest obsługiwany w .NET dla aplikacji Windows Store.Na przykład to

2 odpowiedź

Czy pakiet sklepu Windows APPX może zawierać wiele „aplikacji”?

Próbuję lepiej zrozumieć plik appxmanifest dla pakietów APPX. Zauważyłem, że ma

3 odpowiedź

Symulacja zakupu CurrentAppSimulator.RequestProductPurchaseAsync

Próbuję zaimplementować zakup w aplikacji dla mojej aplikacji Windows Store (aplikacja Metro). Miałem na myśli próbki kodututaj, ale kiedy uruchomiłem

1 odpowiedź

W jaki sposób Chrome ładuje „aplikacje”?

Zadano mi napisanie prostego jednorazowego sklepu Metro / windows / nowoczesnego interfejsu użytkownika (cokolwiek chcesz teraz nazwać) aplikacji dla systemu...

1 odpowiedź

FileNotFoundException odczytujący plik JSON z folderu Zasoby w aplikacji Windows Store

Próbuję przeczytać

2 odpowiedź

Czy aplikacja Windows Store w formacie HTML / JavaScript może działać w zmiennym oknie?

3 odpowiedź

Obsługuj przesuwanie w górę, przesuwanie w dół, przesuwanie w lewo i przesuwanie w prawo gestów w aplikacji WinRT

Mam następujący kod: