Błąd wewnętrzny narzędzia SignTool podczas próby przepakowania pakietu APPX?

Analizuję istniejące aplikacje Windows Store i modyfikuję je, aby mieć pewność, że moja firma działa z nimi.

Wystąpił jednak pewien problem. Mogę łatwo złapać pakiet APPX ze sklepu (wymaga Fiddler, aby uzyskać adres URL). Mogę wtedy użyć dowolnego programu rozpakowującego, aby wyodrębnić appx do folderu. Mogę wtedy wziąć zespoły w APPX i zmodyfikować nieco IL. Następnie remake i podpisuję pakiet:

makeappx pack /d "mypackage" /p "mypackage.appx"
signtool sign /fd sha256 /f temporarykey.pfx mypackage.appx

Otrzymuję jednak błąd z signtool:

SignTool Error: An unexpected internal error has occured
Error information: "Error: SignerSign() failed." (-2147024885/0x800700b)

I wtedy oczywiście pojawia się błąd podczas próby zainstalowania go za pomocą standardowego pliku uprawnień utworzonego przez Visual Studio w celu zainstalowania / załadowania dowolnego pakietu APPX.

Found package: C:\....mypackage.appx 
Error: The package is not digitally signed or its signature is corrupted

Użyłem tego dokładnego procesu dla pakietów wygenerowanych z Visual Studio. Czy klucze tymczasowe są powiązane z konkretnym pakietem lub czymś? czego mi brakuje? Czy to błąd w signtool?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion