Wyniki wyszukiwania dla "types"

5 odpowiedzi

Groovy / grails jak określić typ danych?

2 odpowiedź

Typedefs dla złożonych typów danych

Próbuję zrozumieć podstawową mechanikę tego, jak C radzi sobie ze złożonymi typedefami, z perspektywy składni.Rozważ poniższe przykłady (odniesienia na końcu...

2 odpowiedź

Brak konwersji parametrów boksu lub typu dla ogólnego parametru typu

Mam następującą metodę pomocy:

1 odpowiedź

Co to jest podtyp Isabelle / HOL? Jakie polecenia Isar tworzą podtypy?

Chciałbym wiedzieć o podtypach Isabelle / HOL. Wyjaśniam trochę, dlaczego jest to dla mnie ważne w częściowej odpowiedzi na moje ostatnie pytanie SO:Próba tr...

3 odpowiedź

Czy jest możliwe znać typ elementu w czasie kompilacji bez klasy implementującej IEnumerable <T>?

streszczenieIgnoruj ​​przypadek, w którym obiekt nie może być reprezentowany jako tablica, czy można zdefiniować metodę rozszerzenia (statyczną), taką jak:

3 odpowiedź

Język programowania K&R C 1.5.1 (Kopiowanie plików)

Cóż, przeczytałem kilka miesięcy temu kolejną „dobrze znaną” książkę C (w moim języku) i nigdy o tym nie wiem. Sposób, w jaki K&amp;R pisze trzy rozdziały na...

2 odpowiedź

Używanie niestandardowych typów danych w VBA

Próbuję utworzyć niestandardowy typ danych w VBA dla programu Excel. Nazwijmy ten typ danych „ciężarówką”. Każda ciężarówka ma następujące atrybuty:

4 odpowiedź

Biorąc pod uwagę typ C #, pobierz jego klasy podstawowe i zaimplementowane interfejsy

Pracuję nad silnikiem gry w C #. Klasa, nad którą pracuję, jest nazywana

3 odpowiedź

Haskell „Zastosuj”? [duplikować]

3 odpowiedź

Casting NULL type podczas aktualizacji wielu wierszy

Mam problem, gdy próbuję zaktualizować wiele wierszy jednocześnie.Oto tabela i zapytanie, którego używam (uproszczone dla lepszego czytania):stół