Wyniki wyszukiwania dla "dsl"

6 odpowiedzi

Mini-języki w Pythonie

1 odpowiedź

Boost Spirit Wdrażaj małą linię DSL w jednej aplikacji serwerowej

Przepraszam, jeśli na to pytanie udzielono wcześniej odpowiedzi.Chcę wstawić małą DSL do aplikacji serwerowej, nad którą pracuję. Składnia jest bardzo prosta...

2 odpowiedź

Rozszerzone wyrażenia obliczeniowe bez for..in..do

9 odpowiedzi

Pisanie języka specyficznego dla domeny do wybierania wierszy z tabeli

Piszę serwer, który, jak oczekuję, będzie prowadzony przez wielu różnych ludzi, z którymi nie będę miał bezpośredniego kontaktu. Serwery będą się komunikować...

2 odpowiedź

Jak mogę odzyskać udostępnianie w GADT?

3 odpowiedź

log4j w Grails: jak zalogować się do pliku?

Mam tę konfigurację log4j w mojej konfiguracji Grails .roovy

1 odpowiedź

Jak można wykorzystać quasiquotację Haskella do zastąpienia żetonów na poziomie Haskella?

Quasquotation jak opisano whaskellwiki jest pokazany głównie jako przydatne narzędzie do osadzania innych języków wewnątrz Haskell bez bałaganu z cytowaniem ...

1 odpowiedź

Uproszczenie DSL napisanego dla aplikacji C # z IronPython

3 odpowiedź

Używaj operatorów dosłownych (np. „I”, „lub”) w wyrażeniach Groovy?

16 odpowiedzi

Udane języki specyficzne dla domeny? Którego używasz? [Zamknięte]

Jestem zainteresowany projektowaniem i implementacją Domain Specific Languagess. Większość znanych DSL pochodzi ze świata akademickiego.Czy możesz podać mi w...