Wyniki wyszukiwania dla "pointers"

3 odpowiedź

Dlaczego cudaMalloc () używa wskaźnika do wskaźnika?

Na przykład,

2 odpowiedź

wskaźnik do wskaźnika w połączonej liście

Próbuję ustawić głowę połączonej listy przez wskaźnik do wskaźnika. Widzę wewnątrz funkcji, że adres wskaźnika głowy zmienia się, ale gdy wracam do głównego ...

3 odpowiedź

Jak przejść do predykatu sortowania, który jest funkcją składową, od konstruktora

1 odpowiedź

Właściwe zniszczenie wskaźników do obiektów

Chciałbym zadać kilka szybkich pytań dotyczących właściwego niszczenia wskaźników int i wskaźników wektorowych. Po pierwsze, widziałem, jak ludzie pytali w p...

3 odpowiedź

c - przekazywanie wskaźników do funkcji

Próbuję zmienić miejsce, w którym wskaźnik min i max są wskaźnikami, ale wygląda na to, że „zmiana” nie wykracza poza zakres funkcji (po uruchomieniu funkcji...

7 odpowiedzi

Konwertowanie tablic wielowymiarowych na wskaźniki w c ++

Mam program, który wygląda następująco:

11 odpowiedzi

Wskaźniki funkcji w Javie

3 odpowiedź

Czy std :: hash może być używany do mieszania wskaźników funkcji?

Czy C ++ 11

2 odpowiedź

C Returning char [] Warning „zwraca adres zmiennej lokalnej” [duplikat]

6 odpowiedzi

Dlaczego niewłaściwą praktyką jest zwracanie wskaźnika do lokalnej zmiennej lub parametru? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak uzyskać dostęp do zmiennej lokalnej z innej funkcji za pomocą wskaźników? 9 odpowiedziZnalazłem to pytanie w moim przew...