Wyniki wyszukiwania dla "aspectj"

3 odpowiedź

Używanie oprzyrządowania do rejestrowania nieobsługiwanego wyjątku

13 odpowiedzi

Spring AOP: Jaka jest różnica między JoinPoint i PointCut?

Uczę się koncepcji programowania w Aspect i Spring AOP. Nie rozumiem różnicy między Pointcut i Joinpoint - oba wydają mi się takie same. Pointcut to miejsce,...

4 odpowiedź

Dlaczego Spring @ Value jest niekompatybilny z @Controller?

1 odpowiedź

wykonanie Vs. zadzwoń Dołącz punkt

Mam dwie różne klasy aspektu do zliczania liczby wywołań metod niestatycznych do wykonania programu testowego. Pierwszy aspekt liczy metody łączenia punktów ...

3 odpowiedź

Jak ponownie rzucić wyjątek w AspectJ wokół doradzać

Mam kilka metod, które zgłaszają wyjątek, i chcę użyć AspectJ wokół, aby obliczyć czas wykonania i jeśli zostanie zgłoszony jakiś wyjątek i zalogować się do ...

1 odpowiedź

Ostrzeżenie AspectJ & Maven: „Porada zdefiniowana w… nie została zastosowana?”

Próbuję wplatać niektóre aspekty w czasie kompilacji w projekt, który staje się WOJNĄ. Aspekty zalecają klasy znajdujące się w tym samym projekcie (choć w ró...

2 odpowiedź

Aspectj: metoda przechwytywania z zewnętrznego słoika

Używam X.jar i dodając do mojego projektu AspectJ (w Eclipse). Napisałem pointcut i porady dotyczące metody myMethod () wewnątrz X.jar.Ale aspekt nie przechw...

2 odpowiedź

Jak wykluczyć metody z aspektu

Próbuję wykluczyć kilka metod z plików dziennika przy użyciu aspectj (Im usong spring i Load-time tkactwo). Czy istnieje sposób na wyświetlenie wykluczonych ...

2 odpowiedź

AspectJ pointcut dla opisywanych metod PRIVATE

Chcę utworzyć Pointcut dla prywatnych metod opatrzonych adnotacjami. Jednak mój aspekt nie jest wyzwalany, gdy adnotacja jest metodą prywatną, jak poniżej.

3 odpowiedź

Jak korzystać z wtyczki aspectj-maven

Jestem nowicjuszem w AspectJ i Maven.Usiłuję użyć pluginu aspectj-maven do zbudowania mojego projektu, ale to nie działa. Po prostu podążyłem za krokamiAspec...