Wyniki wyszukiwania dla "aspectj"

3 odpowiedź

Aspekt tkania w czasie wykonywania

Szukam rozwiązania Java, które pozwoliłoby mi używać AOP do splotu nowego kodu na wierzchu już uruchomionego kodu w czasie wykonywania. Kluczem nie jest wyma...

2 odpowiedź

Dlaczego nie ujawniam ostrzeżeń tkacza podczas tworzenia mojego wiosennego projektu?

2 odpowiedź

zaleta używania applicationcontext.getbean vs @ konfigurowalny [zamknięty]

jaka jest zaleta używania@ konfigurowalny w porównaniu do nafasola, która nie jest zarządzana przez bean, robi di przezapplicationcontext.getbean? każdy, kto...

2 odpowiedź

Jak wykluczyć metody z aspektu

Próbuję wykluczyć kilka metod z plików dziennika przy użyciu aspectj (Im usong spring i Load-time tkactwo). Czy istnieje sposób na wyświetlenie wykluczonych ...

13 odpowiedzi

Spring AOP: Jaka jest różnica między JoinPoint i PointCut?

Uczę się koncepcji programowania w Aspect i Spring AOP. Nie rozumiem różnicy między Pointcut i Joinpoint - oba wydają mi się takie same. Pointcut to miejsce,...

2 odpowiedź

Nie znaleziono pasującej metody fabrycznej: factory method 'aspectOf ()'

Mam następujący aspekt:

1 odpowiedź

AspectJ + Junit + Maven - punkt odniesienia rozpoznany w testach, ale NoSuchMethodError: zgłoszony wyjątek aspectOf ()

Śledziłem prawie wszystkie pytania JUnit + Maven + AspectJ tutaj, a nawet jestem pewien, że wszystko zostało poprawnie ustawione, nie mogę go przetestować.Ma...

4 odpowiedź

Android Studio i MonkeyTalk?

Czy ktoś pomyślnie skonfigurował MonkeyTalk z Android Studio?Moim głównym problemem w tym momencie jest to, że nie widzę sposobu na ustawienie kompilatora ja...

1 odpowiedź

wykonanie Vs. zadzwoń Dołącz punkt

Mam dwie różne klasy aspektu do zliczania liczby wywołań metod niestatycznych do wykonania programu testowego. Pierwszy aspekt liczy metody łączenia punktów ...

2 odpowiedź

Używanie @Autowired z AspectJ i Springboot

Chcę używać adnotacji @Autowired do „Aspektu”. Chcę wstrzyknąć repozytorium w moim aspekcie, ale gdy próbuję wywołać metodę mojej klasy autowired, występuje ...