Wyniki wyszukiwania dla "casting"

7 odpowiedzi

Różnica między castowaniem w C # i VB.NET

Poniższy kod działa poprawnie w C #.

4 odpowiedź

Java - Generics vs Casting Objects

1 odpowiedź

Konwertuj długo na ciąg w C?

Chciałbym przekonwertować długi długi na ciąg w C.

2 odpowiedź

dlaczego nie mogę rzucić nullptr na weak_ptr <>

3 odpowiedź

Niespójna konwersja typu C #?

W języku C # nie mogę niejawnie przekonwertować

1 odpowiedź

Czy legalne jest rzucanie wskaźnika do odwołania do tablicy przy użyciu static_cast w C ++?

4 odpowiedź

Dlaczego Java ArrayList używa rzutowania na element zamiast rzutowania na tablicę?

Co dzieje się w Javie?

3 odpowiedź

Jak uzyskać VS2013, aby przestał generować wywołania do __dtol3, __dtoui3 i innych funkcji do rzutowania między typami całkowitymi?

1 odpowiedź

Wynik rzucania podwójnego na int jest błędny

7 odpowiedzi

Jak bezpiecznie rzutować System.Object na `bool` w C #?

Wyciągam a