Wyniki wyszukiwania dla "mutex"

6 odpowiedzi

Jeśli odblokujesz już odblokowany mutex, czy zachowanie jest niezdefiniowane?

4 odpowiedź

Wątki blokady Mutex

2 odpowiedź

Dlaczego potrzebujemy sprawdzić warunek przed pthread_cond_wait

Próbuję nauczyć się podstaw pthread_cond_wait. We wszystkich zastosowaniach widzę także

6 odpowiedzi

Jak Mutex Across a Network?

Mam aplikację na komputer, która działa w sieci i każda instancja łączy się z tą samą bazą danych.W tej sytuacji, w jaki sposób mogę zaimplementować muteks d...

2 odpowiedź

Anulowanie wątku, który ma zablokowany muteks, nie odblokowuje muteksu

pomaganie klientowi w rozwiązaniu problemu, który mają. Jestem bardziej sysadminem / DBA, więc walczę z pomaganiem im. Mówią, że jest to błąd w jądrze / środ...

3 odpowiedź

Implementacja zdarzeń Windows w systemie Linux przy użyciu zmiennych warunkowych?

Próbuję zaimplementować bardzo proste zdarzenia Windows w Linuksie. Tylko dla mojego scenariusza - 3 wątki, 1 główny i 2 dodatkowy. Każdy dodatkowy wątek wyw...

2 odpowiedź

C ++ 11: dlaczego zmienna std :: condition_variable używa std :: unique_lock?

5 odpowiedzi

Concurrent HashSet <T> w .NET Framework?

2 odpowiedź

Kolejność kolejek własności Mutex

Powiedzmy, jeśli mam trzy wątki, z których wszystkie uzyskują dostęp do tej samej wzajemnie wykluczającej się części za pośrednictwem muteksu.Podam ci ten pr...

6 odpowiedzi

Nie blokowanie muteksu dla pthread_cond_timedwait i pthread_cond_signal (w systemie Linux)

Czy istnieje jakikolwiek minus wywołania pthread_cond_timedwait bez wcześniejszego zablokowania skojarzonego muteksu, a także nie podjęcia blokady mutex podc...