Wyniki wyszukiwania dla "postgis"

3 odpowiedź

Jak mogę utworzyć wielokąt za pomocą pól w PostgreSQL?

Mam 8 rzeczywistych wartości w tabeli, które chciałbym połączyć w wielokąt. Nie udało mi się jednak dowiedzieć, jak utworzyć wielokąt za pomocą tych wartości...

2 odpowiedź

Sortowanie danych: nieregularne wielokąty do regularnej siatki

1 odpowiedź

Jak zaktualizować tabelę, gdy widok jest aktualizowany?

3 odpowiedź

ST_Buffer odpowiednik wyszukiwania opartego na Circle w MySQL?

Muszę wyszukać wiersz z punktem, który znajduje się w określonym okręgu przy użyciu GIS MySQL. Przykładowa kwerenda pseudokodu to:

3 odpowiedź

Dlaczego PostgreSQL jest tak wolny w systemie Windows?

6 odpowiedzi

Skąd wiesz, jakiego SRID użyć do pliku shp?

Próbuję umieścić plik SHP w mojej bazie danych PostGIS, dane są trochę wyłączone. Myślę, że to dlatego, że używam niewłaściwego SRID. Zawartość pliku PRJ jes...

2 odpowiedź

Zapytanie SQL o punkt w wielokącie za pomocą PostgreSQL

Mam następującą prostą tabelę:

3 odpowiedź

Błąd podczas próby uruchomienia Postgis rozszerzenia Utwórz

Kilkakrotnie zainstalowałem PostgreSQL 9.x i PostGIS 1.5 / 2.0 i nigdy nie miałem tego problemu.Właśnie uruchomiłem nowy serwer CentOS 6.3 i mam Postgres 9.3...

1 odpowiedź

Rekurencyjne przecięcie PostGIS między wielokątami

Próbuję wykonać rekurencyjne przecięcie między wszystkimi wielobokami w tabeli przestrzennej i uzyskać wynikowe (wielokątne) pololygony oraz informacje o każ...

2 odpowiedź

Usuń wszystkie funkcje z bazy danych Postgres

Mam bazę danych z zainstalowaną starą wersją PostGIS. Chciałbym z łatwością upuścić wszystkie funkcje w bazie danych (wszystkie pochodzą z PostGIS). Czy możn...