Wyniki wyszukiwania dla "type-equivalence"

4 odpowiedź

C #: Równoważność typu danych Oracle z OracleDbType

Sytuacja:Tworzę aplikację w języku C #, która używa Oracle.DataAccess.Client (11g) do wykonywania pewnych operacji na bazie danych Oracle z procedurami skład...

2 odpowiedź

„idiomatyczna” nierówność typu Haskella