Wyniki wyszukiwania dla "junit-rule"

1 odpowiedź

Dlaczego pola z adnotacjami @Rule w JUnit muszą być publiczne?

W przypadku testowym JUnit pole oznaczone adnotacją

1 odpowiedź

Czy mogę zastosować limit czasu dla wszystkich testów w pakiecie

Czy w JUnit istnieje sposób na zdefiniowanie globalnego limitu czasu / limitu dla wszystkich testów zawartych w pakiecie.Pozwólcie, że wyjaśnię to trochę.Chc...

3 odpowiedź

Mockito sprawdza po wyjątku Junit 4.10

4 odpowiedź

Jak działa Junit @Rule?