Wyniki wyszukiwania dla "link-to-remote"

2 odpowiedź

Rails: potwierdzić wywołanie zwrotne modyfikatora?

Chcę wywołać funkcję javascript, która będzie uzależniona od odpowiedzi użytkownika na pole potwierdzenia.Na przykład mam następującą kotwicę: