Wyniki wyszukiwania dla "nstask"

3 odpowiedź

NSTask lub odpowiednik dla iPhone'a [zamknięte]

1 odpowiedź

Wykonywanie poleceń powłoki za pomocą NSTask - kakao Objective-C

1 odpowiedź

Jak używać poleceń NSTask do uruchamiania terminala w pętli w spójnym środowisku?

2 odpowiedź

NSTask / NSPipe odczytane z polecenia Unix

Piszę aplikację Cocoa, która musi wykonać program UNIX i odczytać jego wyjście, linia po linii, w miarę ich tworzenia. Ustawiłem NSTask i NSPipe jako takie:

1 odpowiedź

Ścieżka uruchomienia NSTask jest niedostępna. Działa w Xcode. Wystąpił błąd z XCode

Dobrze. Istnieje kilka pytań na temat przepełnienia stosu.To pytanie było jedynym pytaniem jest najbliżej kopalni, ale używa powiadomień.Kod jest bardzo pros...

1 odpowiedź

Jak obejść wywołanie NSTask - [NSString fileSystemRepresentation] dla argumentów