Wyniki wyszukiwania dla "django-timezone"

2 odpowiedź

Django default = timezone.now () zapisuje rekordy w „starym” czasie

3 odpowiedź

DateTimeField otrzymał naiwny datetime

Mam model zDateTimeField kolumna.Próbuję wstawić wiersz z bazą danychObecny czas wartość bezpośrednio do tabeli przez zapytanie sql.Moje zapytanie sql dla ba...

3 odpowiedź

Domyślna wartość DateTimeField dla migracji Południowej w projekcie Django z aktywowaną obsługą strefy czasowej

Tworzę migrację schematów z South 0.7.6 dla mojego projektu Django 1.4.3 z włączoną obsługą stref czasowych.Migracja schematu obejmuje dodanie a

2 odpowiedź

Jak naprawić ten błąd? Obiekt „unicode” nie ma atrybutu „tzinfo”

Wdrażam mój projekt Django na Windows Azure. Używałem SQLite jako serwera bazy danych i wszystko było w porządku. Kiedy wdrożyłem Mój projekt, postanowiłem p...

1 odpowiedź

Jak sformatować DateTimeField w Django Admin na czas lokalny?