Wyniki wyszukiwania dla "certificate"

2 odpowiedź

Jak sprawdzić alternatywne nazwy podmiotu dla certyfikatu SSL / TLS?

Czy istnieje sposób na programowe sprawdzenie alternatywnych nazw tematów certyfikatu SAN SSL?Korzystając na przykład z następującej komendy, mogę uzyskać wi...

1 odpowiedź

Jak naśladować weryfikację certyfikatu klienta X509 bez dostępu do warstwy HTTP

1 odpowiedź

iText: jakiego typu certyfikaty używają ludzie do automatyzacji podpisywania plików PDF w systemie Linux?

1 odpowiedź

Nie można wygenerować podpisu Apple Passbook

Piszę skrypt powłoki, aby automatycznie wygenerować plik podpisu Apple Passbook z manifest.json przy użyciu certyfikatu p12. Oto co robię:

1 odpowiedź

Nie można uzyskać certyfikatu serwera z witryny

Nie mogę uzyskać certyfikatu z mojej strony internetowej (ani innej witryny). Spróbowałem kilku rozwiązań

2 odpowiedź

Usługa powiadomień push firmy Apple: certyfikat Zainstaluj stronę serwera?

Postępowałem zgodnie z instrukcjami pod adresemJak zbudować serwer dostawcy powiadomień Apple Push (samouczek) w próbie skonfigurowania serwera powiadomień w...

2 odpowiedź

Uwierzytelnianie klienta (1.3.6.1.5.5.7.3.2) OID w certyfikatach serwera

4 odpowiedź

Podpisywanie pliku .Jar

3 odpowiedź

Co się stanie, jeśli wygasł certyfikat dystrybucji iOS?

3 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności certyfikatu w java zgłasza wyjątek - nie można znaleźć prawidłowej ścieżki certyfikatu do żądanego celu