Wyniki wyszukiwania dla "certificate"

3 odpowiedź

Uprawnienia prywatne PrivateKey dla certyfikatów lokalnych komputerów „Zaufane korzenie”

1 odpowiedź

Używanie certyfikatu Wcf SSl przez Tcp bez certyfikatu klienta (tylko po stronie serwera)

Czy istnieje sposób użycia protokołu WCF SSL z NetTcpBinding, który nie wymagałby zainstalowania certyfikatu klienta na komputerze klienta? (SSL V2, jeśli si...

3 odpowiedź

Podpisywanie SHA256 przestaje działać w .NET 4.5

Mamy fragment kodu, który tworzy obiekt SigningCredentials do użycia do podpisywania dokumentu xml przy użyciu algorytmu SHA256. Działa idealnie z .NET 3.5. ...

15 odpowiedzi

Prawidłowy profil udostępniania dla tego pliku wykonywalnego nie został znaleziony… (ponownie)

Wiem, że o to pytano i odpowiadano wiele razy, ale wyrywam sobie włosy, ponieważ żadne z proponowanych rozwiązań nie działa.Otrzymuję powyższy błąd, pomimo p...

1 odpowiedź

Wdrożenie pełnego zaufania XBAP

Wykonałem następujące kroki, aby wdrożyć moją aplikację wpf, która wymaga pełnego pozwolenia na zaufanie:1-Tworzenie certyfikatu za pomocą makecert.exe2-Twor...

4 odpowiedź

Jak można dodać certyfikat do WebClient (C #)?

3 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności certyfikatu w java zgłasza wyjątek - nie można znaleźć prawidłowej ścieżki certyfikatu do żądanego celu

3 odpowiedź

Jak mogę mieć wiele certyfikatów SSL dla serwera Java

Mam wewnętrzny serwer HTTP napisany w Javie; pełny kod źródłowy do mojej dyspozycji. Serwer HTTP może skonfigurować dowolną liczbę witryn internetowych, z kt...

4 odpowiedź

Jak otworzyć gniazdo ssl przy użyciu certyfikatu przechowywanego w zmiennych łańcuchowych w Pythonie

W Pythonie ssl.wrap_socket może odczytywać certyfikaty z plików, ssl.wrap_socket wymaga certyfikatu jako ścieżki do pliku.Jak mogę uruchomić połączenie SSL p...

1 odpowiedź

X509Certificate2 powoduje awarię IIS

Podczas tworzenia nowej instancji