Wyniki wyszukiwania dla "keystore"

0 odpowiedzi

nie można połączyć się z serwerem za pomocą magazynu kluczy BKS

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić nazwę certyfikatu i alias w plikach kluczy?

1 odpowiedź

Używanie SSLContext tylko z certyfikatem CA i bez magazynu kluczy

Muszę skonfigurować

6 odpowiedzi

java.io.IOException: Nieprawidłowy format pliku kluczy

2 odpowiedź

Przechowywanie tajnego klucza AES za pomocą magazynu kluczy w Javie

Używam magazynu kluczy Java do przechowywania tajnego klucza do szyfrowania AES. final String strToEncrypt = "Hello World"; KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("AES"); kg.init(128); SecretKey sk = kg.generateKey(); String secretKey = ...

2 odpowiedź

Załaduj plik kluczy Java MSCAPI bez ładowania kluczy prywatnych (token twardy)

2 odpowiedź

Korzystanie z Android TrustStore dla aSmack w Androidzie 4+ (ICS)

Nie jestem ekspertem od magazynów kluczy i trudno mi zrozumieć niuanse tego, ale tak daleko mam:Podczas tworzenia połączenia xmpp przy użyciu znalezionej kom...

3 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności certyfikatu w java zgłasza wyjątek - nie można znaleźć prawidłowej ścieżki certyfikatu do żądanego celu

3 odpowiedź

Intellij IDEA - wyświetl zapisane hasło

3 odpowiedź

Jak zautomatyzować generowanie magazynu kluczy przy użyciu narzędzia magazynu kluczy Java? bez interakcji użytkownika