Wyniki wyszukiwania dla "shiro"

2 odpowiedź

Apache Shiro i SSO

Apache Shiro to framework bezpieczeństwa Java i obsługuje SSO. I mam wiele subdomen, z których każda ma osobną działającą aplikację. Jak mogę używać filtrów ...

7 odpowiedzi

Usuń jsessionid z adresu URL

2 odpowiedź

Inject CDI managed bean w niestandardowym Shiro AuthorizingRealm

5 odpowiedzi

Spring security vs Apache Shiro [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Shiro vs. SpringSecurity [zamknięte] 3 odpowiedziJak dotąd zbadałem większość ludzi, mówi, że Apache Shiro jest łatwy w uży...

3 odpowiedź

Nie można @ Wstawić mojego DAO w Custom Apache Shiro AuthorizingRealm

Próbuję wstrzyknąć moje UserDAO do mojego niestandardowego AuthorizingRealm, którego używa Apache Shiro, ale ... Staję się nieważny.Co ja robię źle?shiro.ini

3 odpowiedź

Korzystanie z narzędzia PasswordMatcher Shiro z niestandardową dziedziną

3 odpowiedź

NoSuchMethodError: org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder.getSingleton ()

3 odpowiedź

Jak używać oddzielnych dziedzin do uwierzytelniania i autoryzacji za pomocą Shiro i CAS?

1 odpowiedź

Autoryzacja Shiro JndiLdapRealm przeciwko LDAP

TheJavaDoc dla klasy Shiro JndiLdapRealm wyraźnie stwierdza, że ​​autoryzacja jest domyślnie wyłączona i że autoryzacja na serwerze LDAP powinna być zaimplem...

2 odpowiedź

Uwierzytelnianie społeczne z Apache Shiro

Jaki jest najlepszy sposób integracji uwierzytelniania społecznego z Apache Shiro?Przeszukałem tę witrynę jako inne witryny i nie mogłem znaleźć odpowiedzi.