ANDROID: Udostępnij sesję między Webview a httpclient

Mam faktycznie zalogowaną sesję w moim WebView. Ale używam także httpclient do wysyłania i pobierania danych z sieci. Widziałem w Internecie, że nie można pobrać zawartości WebView, więc musiałem użyć mojego httpclient, aby pobrać dane z usługi internetowej.

Problem polega na tym, że ta usługa korzysta z sesji ... i moja sesja jest w moim WebView, więc httpclient nie ma jej i nie mogę uzyskać dostępu do zawartości usługi internetowej.

Widzę wiele postów na ten temat, ale nie rozumiałem tego rozwiązania.

Oto co zrobiłem na moim onPageStarted:

CookieManager mgr = CookieManager.getInstance();
Log.i( "URL", url );
Log.i("Cookie",mgr.getCookie("mywebsite.com"));
String cookie_string = mgr.getCookie("mywebsite.com");
if(cookie_string.length() > 1) {          
  Data.instance().getPref().edit().putString("cookie",cookie_string).commit();
}

Widziałem, że mam takie rzeczy, więc mam nadzieję, że zawierają one także sesję: (usuwam numer)

__utma=......(number)......; 

__utmc=number;

__utmz=number.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); 

wt3_eid=%number%number; 

wt3_sid=%number

Wtedy nie wiem, co zrobić, aby ustawić ten plik cookie w moim httpclient. Próbuję tego, bez powodzenia:

HttpClient client = new DefaultHttpClient();
BasicCookieStore cookieStore = new BasicCookieStore();
String login_cookie_string = Data.instance().getPref().getString("cookie", "");
String[] cookie_parts = null;
if(login_cookie_string.length()> 0)
{

  //debug_view.setText(login_cookie_string);
  Log.d("COOKIE", login_cookie_string);
  cookie_parts = login_cookie_string.split(";");

  for(int t=0;t < cookie_parts.length;t++)
  {
    String[] cookieContent = cookie_parts[t].split("=");
    Cookie login_cookie = new BasicClientCookie(cookieContent[0],cookieContent[1]);
    ((BasicClientCookie) login_cookie).setDomain("mywebsite.com");
    cookieStore.addCookie(login_cookie);
  }

}
((AbstractHttpClient) client).setCookieStore(cookieStore);

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion