Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

29 odpowiedzi

Sesja PHP utracona po przekierowaniu

Jak rozwiązać problem utraty sesji po przekierowaniu w PHP?Niedawno spotkałem się z bardzo częstym problemem utraty sesji po przekierowaniu. Po przeszukaniu ...

1 odpowiedź

Gdzie mogę znaleźć implementację PHP / MySQL rozwiązania „Persistent Login Cookie” Charlesa Millera?

Widziałem raz po raz Charlesa Millera ”Trwałe logowanie Cookie Best Practice„zalecane tutaj jako absolutNajlepiej sposób wdrożenia funkcji „Zapamiętaj mnie” ...

1 odpowiedź

niezainicjowana stała ActionDispatch :: Session :: EncryptedCookieStore (NameError)

Jestem na szynach 4 z pasażerem. wszystko działało świetnie, dopóki nie zrobiłem

1 odpowiedź

Uwierzytelnianie w .NET Web API przy użyciu MVC FormsAuthentication

Dysponujemy aplikacją jednostronicową wykorzystującą framework AngularJS, która musi rozmawiać z API zaimplementowanym w .NET Web API w innej domenie.Problem...

1 odpowiedź

session_start () tworzy nową sesję przy każdym odświeżeniu [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak naprawić błąd „Wysłano już nagłówki” w PHP 11 odpowiedziMam problem z

2 odpowiedź

Używanie tego samego identyfikatora sesji w dwóch skryptach PHP jednocześnie

Okazjonalnie wykryłem dziwny problem z sesjami PHP.Kiedy używam dwóch skryptów PHP używających identyfikatora sesji SAME, drugi skrypt jest zablokowany do mo...

3 odpowiedź

Jak używać cURL do wysyłania plików cookie?

Przeczytałem toWyślij ciasteczka z curl działa, ale nie dla mniemam

3 odpowiedź

ustaw httpOnly i zabezpiecz flagi na cookie sesji w Google App Engine

3 odpowiedź

Dlaczego sesje Laravel zakończyły się niepowodzeniem tylko w Safari i IE po zmianie serwera?

2 odpowiedź

Alternatywa dla sesji / uwierzytelniania opartego na plikach cookie