Wyniki wyszukiwania dla "time-t"

2 odpowiedź

jaka jest różnica między czasem rozproszenia a „-”?

Mam 2 zmienne typu time_t - varEnd i varStart. Teraz, aby zobaczyć różnicę między nimi, mogę to zrobić

2 odpowiedź

Standardowy zgodny sposób konwertowania std :: time_t na System :: DateTime?