Wyniki wyszukiwania dla "blobs"

2 odpowiedź

Jak zastąpić przestarzały BlobBuilder nowym konstruktorem Blob?

Ponieważ Blobbuilder jest przestarzały, a ostatnio zdecydowałem się użyć nowego interfejsu API do rozpoznawania twarzy, mam problem z przełączeniem na „blob”.

3 odpowiedź

Czy możliwe jest użycie algorytmu ViBe, zaimplementowanego w opencv, dla systema bez GPU?

2 odpowiedź

Prawidłowo twórz i udostępniaj PDF Blob za pomocą plików HTML5 i API URL