Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails-4"

2 odpowiedź

Ransack, Postgres - sortuj w kolumnie z powiązanej tabeli z wyraźnym: true

Mam aplikację, która używa klejnotu Ransack i konwertuję go z Mysql do Postgres.W przypadku, gdy kolumna sortowania pochodzi z powiązanej tabeli, a odrębna o...

11 odpowiedzi

BŁĄD: Nie udało się zbudować rozszerzenia natywnego dla klejnotów na Mavericks

1 odpowiedź

Rails file_field niczego nie przesyła

Używam Rails 4 i Ruby 2 z Carrier Wave wraz z jQuery Mobile 1.3, a użytkownik ma profil, który ma logo. Przetestowałem backendowe nośniki Wave w konsoli i dz...

1 odpowiedź

Uzyskiwanie dostępu do parametrów niestandardowych podczas korzystania z Devise and Rails 4

Uczę się szyn za pomocą samouczka teamtreehouse. Samouczek używa 3.1, ale próbuję nauczyć się 4.0, w wyniku czego natknąłem się na trudność przypuszczalnie d...

2 odpowiedź

will_paginate with endless Scrolling | Szyny4

TO JEST ROZWIĄZANIEWięc używamwill_paginate / Bootstrap zostanie pogrupowany z nieograniczonym przewijaniem.Aby uzyskać działanie paginacji:1.) W moim kontro...

2 odpowiedź

Atrybuty zagnieżdżone RoR tworzą duplikaty podczas edycji

Próbuję śledzić Ryana BatesaRailsCast # 196: Zagnieżdżony model z części 1. Istnieją dwie wyraźne różnice w stosunku do wersji Ryansa: 1) Używam wbudowanego ...

3 odpowiedź

Rails Jquery nie działa na innych stronach

Wierzę, że jQuery nie działa na innych stronach niż ta, którą właśnie zainstalowałeś. Na przykład gdy wpisuję localhost: 3000 /, w katalogu '/' dział...

1 odpowiedź

Heroku css nie ładuje się po zasobach: prekompilacja

Heroku nagle przestał działać i dał mi ten błąd:

4 odpowiedź

Przetwarzanie dużego XML z Nokogiri

Próbuję więc przeanalizować plik XML o linii 400 k + za pomocą Nokogiri.Plik XML ma ten podstawowy format:

9 odpowiedzi

Rails 4, Capistrano 3.0.0, nie mogą załadować takiego pliku - wdrożyć