Wyniki wyszukiwania dla "custom-widgets"

1 odpowiedź

Django niestandardowy widget do podziału pola IntegerField na pola godzin i sekund w formularzu modelu

Przechowuję czas trwania jako minuty w polu IntegerField. W moim formularzu (model formularza) chcę podzielić dane wejściowe na jedno pole na minuty i jedno ...

3 odpowiedź

Niestandardowa preferencja przełączania w systemie Android