Wyniki wyszukiwania dla "avalondock"

1 odpowiedź

AvalonDock z Prism Region Adapter

1 odpowiedź

AvalonDock DockingManager nie ładuje układu

1 odpowiedź

Jak umieścić instancję okna w LayoutAnchorable AvalonDock 2

Aktualizuję AvalonDock w aplikacji WPF C # (nie MVVM) z 1.3 do 2.0. W wersji 1.3 udało mi się umieścić niestandardowe okna tak długo, jak używane DockableCon...

1 odpowiedź

AvalonDock Teraz traci Alt Key Adornments

Używam AvalonDock (2.0) już od jakiegoś czasu, będąc kluczem do zarządzania dokumentami w IDE. W ciągu ostatniego miesiąca zauważyłem toAlt Kluczowe ozdoby n...

2 odpowiedź

Jak automatycznie załadować układ do mojej instancji AvalonDock?

Zintegrowałem AvalonDock 2.0 z moją aplikacją. Dokument i zakotwiczone źródła powiązałem z moim modelem widoku, który jest renderowany za pomocą odpowiednich...

1 odpowiedź

AvalonDock dokuje okno

Próbuję przekonwertować moją aplikację w WPF do pracy