Wyniki wyszukiwania dla "background-subtraction"

3 odpowiedź

Czy możliwe jest użycie algorytmu ViBe, zaimplementowanego w opencv, dla systema bez GPU?

3 odpowiedź

BackgroundSubtractorMOG2 i OpenCV

Próbuję skompilować prosty przykład nahttp://mateuszstankiewicz.eu/?p=189 Używam Ubuntu 12.10 64 bitów. Używam OpenCV 2.4.4aKompiluję używając makefile, któr...

20 odpowiedzi

Jak mogę określić różnicę między dwoma obrazami?

4 odpowiedź

OpenCV: jak używać createBackgroundSubtractorMOG

4 odpowiedź

Wykrywanie krawędzi i przezroczystość

Korzystając z obrazów artykułów odzieżowych wykonanych na jednolitym tle, chciałbym, aby wszystkie piksele na obrazie były przezroczyste, z wyjątkiem odzieży...