Wyniki wyszukiwania dla "locationmanager"

2 odpowiedź

Android LocationManager.isProviderEnabled () zawsze zwraca false

Mam aplikację, która korzysta z dostawcy sieci dla swojej lokalizacji. Za każdym razem, gdy aplikacje się uruchamiają, sprawdza, czy dostawca sieci jest włąc...

1 odpowiedź

Android: okresowo wysyłaj dane lokalizacji w tle (co 30 sekund) i poproś serwer o nowe dane

Scenariusz:Opublikuj na serwerze, aby uzyskać nowe dane w tle co 30 sekund przez długi okres czasu, tj. 12 godzin. Wraz z tym należy przesłać dane o lokaliza...

1 odpowiedź

Programowo włącz GPS w Androidzie [duplikat]

3 odpowiedź

Ikona GPS nadal miga po locationManager.removeUpdates () i ustawiając locationManager na null

Opracowuję aplikację śledzenia lokalizacji. Ale zatrzymuję aktualizację lokalizacji, wykonując 2 rzeczy ...locationManager.removeUpdates (this); iustawienie ...

3 odpowiedź

Androidy onStatusChanged nie działają

Próbuję uzyskać powiadomienia, jeśli zmieni się status GPS_PROVIDER. Znalazłem następujący kod tutaj (http://hejp.co.uk/android/android-gps-example/), ale ni...

1 odpowiedź

isProviderEnabled (LocationManager.NETWORK_PROVIDER) zwraca false

ja używam

4 odpowiedź

LocationManager.isProviderEnabled (LocationManager.NETWORK_PROVIDER) nie jest wiarygodny, dlaczego?

Jeden użytkownik mojej aplikacji zgłosił, że aplikacja informuje sieć, że lokalizacja jest wyłączona, nawet jeśli ją włączył. Wysłał mi kilka zrzutów ekranu ...

1 odpowiedź

addProximityAlert nie działa zgodnie z oczekiwaniami

3 odpowiedź

GPS nie działa w zadaniu Async

Zaimplementowałem prosty program GPS, który pobiera współrzędne i wyświetla je na ekranie. Kiedy próbowałem ulepszyć ten projekt i wdrożyć zadanie asynchroni...

4 odpowiedź

Pobieranie lokalizacji użytkownika co n minut po przejściu aplikacji do tła