Wyniki wyszukiwania dla "xml-serialization"

1 odpowiedź

Usuwanie elementów opakowania z tablicy szeregowanej XML

1 odpowiedź

Prefix SOAP XML Zamiast bezpośredniej przestrzeni nazw

Pracuję z jednym z naszych partnerów, aby zintegrować nasze usługi biznesowe. Korzystam z WCF (.Net 3.5) do komunikowania się z usługą internetową partnera. ...

4 odpowiedź

Problem z wydajnością XmlSerializer podczas określania atrybutu XmlRootAttribute

Obecnie mam naprawdę dziwny problem i nie mogę zrozumieć, jak go rozwiązać.Mamdość typ złożony, który próbuję serializować za pomocą klasy XmlSerializer. W r...

3 odpowiedź

Pola publiczne / właściwości klasy pochodzącej z BindingList <T> nie będą serializowane

Próbuję serializować klasę, z której pochodziBindingList (piętro), gdziePodłoga to prosta klasa, która zawiera tylko właściwośćFloor.HeightOto uproszczona we...

2 odpowiedź

Umieszczenie XmlRootAttribute podczas deserializacji do listy

Mam następujący XML

1 odpowiedź

Jak deserializować do listy <String> za pomocą XmlSerializer

Próbuję deserializować XML poniżej do klasy, za pomocą

3 odpowiedź

Prosta deserializacja XML

PróbujęProsty serializator XML. Jestem bardziej zainteresowany deserializacją z XML-&gt; Java. Oto mój kod jako test jednostkowy:

3 odpowiedź

Wiele obszarów nazw w komunikacie o błędzie mydła powodującym niepowodzenie deserializacji FaultException

Łączymy się z usługą internetową, a komunikat o błędzie, który otrzymujemy, nie jest deserializacją (w ogóle), a żadna wersja klasy, którą mogę zrobić, nie s...

7 odpowiedzi

Serializacja XML i typy dziedziczone

Kontynuacja mojegopoprzednie pytanie Pracowałem nad serializacją mojego modelu obiektowego do XML. Ale teraz mam problem (niespodzianka quelle!).Mam problem ...

2 odpowiedź

Używanie XmlSerializer do serializacji klas pochodnych

Używam XMLSerializer do serializacji obiektu, który zawiera ogólną listę